Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: "co., Ltd" La Viet Tắt Của Cái Gì
F-net Forum > Câu lạc bộ chuyên ngành > Kinh tế - Lý thuyết và Thực tiễn
gaubong_teppy
Anh chị cho em hỏi: chữ "Co., Ltd" đằng sau tên các công ty là viết tắt của cái gì?
Theo như em tìm hiểu. "Co." nghĩa là "company" bắt đầu xuất hiện từ năm 1729
Còn "Ltd" ( limited) theo sách tài chính tiền tệ, và một số tài liệu tiếng anh khác, là viết tắt của loại hình công ty cổ phần "Private Corporation"- cổ phần không được phát hành rộng rãi mà chỉ giới hạn ở một nhóm cổ đông. Để phân biệt với Public Corporation ( viết tắt là PLC) - cổ phần được phát hành rộng rãi
Tuy nhiên ở Việt Nam, em thấy "Ltd" dường như lại là viết tắt dành cho công ty TNHH??? angry.gif
Trong khi theo tiếng anh Công ty trách nhiệm hữu hạn là Limited Liability Company (viết tắt là LLC)
Vậy rốt cuộc "Ltd" là gì? trong khi hai loại hình doanh nghiệp này hoàn toàn khác nhau
pokemon
QUOTE(gaubong_teppy @ 15/10/2008)
Anh chị cho em hỏi: chữ "Co., Ltd" đằng sau tên các công ty là viết tắt của cái gì?
Theo như em tìm hiểu. "Co." nghĩa là "company" bắt đầu xuất hiện từ năm 1729
Còn "Ltd" ( limited) theo sách tài chính tiền tệ, và một số tài liệu tiếng anh khác, là viết tắt của loại hình công ty cổ phần "Private Corporation"- cổ phần không được phát hành rộng rãi mà chỉ giới hạn ở một nhóm cổ đông. Để phân biệt với Public Corporation ( viết tắt là PLC) - cổ phần được phát hành rộng rãi
Tuy nhiên ở Việt Nam, em thấy "Ltd" dường như lại là viết tắt dành cho công ty TNHH??? angry.gif
Trong khi theo tiếng anh Công ty trách nhiệm hữu hạn là Limited Liability Company (viết tắt là LLC)
Vậy rốt cuộc "Ltd" là gì? trong khi hai loại hình doanh nghiệp này hoàn toàn khác nhau
*Tớ ko nhớ chính xác lắm nhưng CO.,Ltd có nghĩa là Company Limited và nó là viết tắt của công ty TNHH thật P ah và công ty Cổ phần là JSC ( Join Stock company) hay sao ý.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.